De belangrijkste doelstelling van de Stichting Women at Work is om bij te dragen aan het ontwikkelen en stimuleren van vrouwelijk toptalent. Wat de Stichting Women at Work betreft kan dat het beste door vrouwen te inspireren en te motiveren hun doelen na te streven en de hoogste toppen binnen hun organisaties te beklimmen. Women at Work wil meer vrouwen aan de top!

Om te bevorderen dat meer vrouwen plaatsnemen in de top van het bedrijfsleven en de publieke sector heeft Women at Work een eigen formule ontwikkeld. Tijdens onze bijeenkomsten staan steeds één of meer topvrouwen centraal, die door het delen van hun ambities en ervaringen inspireren. Bovendien wordt er tijdens deze bijeenkomsten uitdrukkelijk tijd gemaakt voor netwerken en het uitwisselen van ervaringen onderling. Door het op deze manier zichtbaar maken van vrouwen met ambitie, succes en ervaring wil Women at Work vrouwen motiveren en de gelegenheid bieden om elkaar te versterken. Dit concept wordt door Women at Work al geruime tijd succesvol toegepast: er zijn steeds veel positieve reacties en het netwerk groeit.